بلاگ

مشاهده ی برچسب پست ها ibridges

چرا کنفرانس پل خوب بود.. (iBridges)

کنفرانس پل با موضوع کارآفرینی در ایران برای دومین بار و این بار در برلین برگزار شد. مدت کنفرانس ۳ روز بود. در طول سالها شرکت در انواع کنفرانس‌ها، مسابقات و گردهمایی‌ها شاید به جرات بتونم بگم که این کنفرانس یکی از با ارزش ترین گردهمایی هایی بود که تا به حال رفته بودم. اگر از مشکلات فرآیند ویزا گرفتن آلمان و وقت و هزینه که باید صرف این مساله کرد بگذریم سایر موارد بسیار ارزشمند و مفید بود.

چرا کنفرانس پل خوب بود.. (iBridges)

کنفرانس پل با موضوع کارآفرینی در ایران برای دومین بار و این بار در برلین برگزار شد. مدت کنفرانس ۳ روز بود. در طول سالها شرکت در انواع کنفرانس‌ها، مسابقات و گردهمایی‌ها شاید به جرات بتونم بگم که این کنفرانس یکی از با ارزش ترین گردهمایی هایی بود که تا به حال رفته بودم. اگر از مشکلات فرآیند ویزا گرفتن آلمان و وقت و هزینه که باید صرف این مساله کرد بگذریم سایر موارد بسیار ارزشمند و مفید بود.

چرا کنفرانس پل خوب بود.. (iBridges)

کنفرانس پل با موضوع کارآفرینی در ایران برای دومین بار و این بار در برلین برگزار شد. مدت کنفرانس ۳ روز بود. در طول سالها شرکت در انواع کنفرانس‌ها، مسابقات و گردهمایی‌ها شاید به جرات بتونم بگم که این کنفرانس یکی از با ارزش ترین گردهمایی هایی بود که تا به حال رفته بودم. اگر از مشکلات فرآیند ویزا گرفتن آلمان و وقت و هزینه که باید صرف این مساله کرد بگذریم سایر موارد بسیار ارزشمند و مفید بود.